GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE

Die Gemeenskap van Nuwe Testamentiese Kerke/Bedieninge is ‘n sambreel-organisasie waaronder ‘n nuwe geslag Nuwe Testamentiese gemeentes hande vat en netwerk as deel van die Een Liggaam van Jesus Christus sonder om weer met die term “kerk” of “bediening” hierdie Een Liggaam te verskeur of te verdeel.

Jesus het immers ons geleer dat Sy Liggaam Een is en dat Hy alleen die Hoof en Koning daarvan is. Elke gelowige wat dus Jesus Christus bely as gekruisigde en Opgestane Verlosser en Here, behoort aan die Een Liggaam van Jesus. Ons behoort wel elkeen as plaaslike en lokale familie gelowiges waar ons naby-familie van mekaar probeer wees soos Jesus ons geleer het in Sy Woord. Maar dit hoef en mag nooit ons onderlinge verbondenheid aan die groter familie van Jesus, die Kerk van Jesus Christus, ongedaan maak nie.,

In ‘n verskeurde kerklike gemeenskap met bykans 30 000 verskillende “kerke en denominasies” regoor Suidelike Afrika, het die praktyk en verstaan van die woord “kerk” of selfs “bediening” hierdie Eenheid in die Kerk van Jesus ge´gnoreer en genegeer.

Daarom verstaan ons vanuit die Gemeenskap van Nuwe Testamentiese Kerke/Bedieninge/Gemeentes eerder die woord “kerk” of “bediening” of “gemeente” in die sin wat die Griekse woord Ekklesia dit gebruik in die Nuwe Testament.

In die Nuwe Testament word die woord “ekklesia” gebruik om 5 verskillende vorms van saamwees van gelowiges in die Liggaam van Jesus Christus aan te dui, naamlik:

Waar groepe van twee of drie gelowiges saam is (soos in Mat. 18:20, kyk ook vers 17 in die verband)

Waar ‘n groepie gelowiges in ‘n huis bymekaar gekom het (Rom. 16:5)

Waar gelowiges uit verskillende huis-gemeentes/ekklesia in ‘n bepaalde dorp of stad saam bymekaar kom (Rom. 16:1 en 1 Kor. 1:2)

Waar gelowige uit verskillende huis-ekklesia uit ’n bepaalde area saam bymekaar kom (Op. 1:4)

En waar dit gebruik word as ‘n uitdrukking van die universele Liggaam van Jesus Christus (Heb. 12:22,23)

As Sambreel-organisasie is die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE  verder ook ’n kerkregtelike liggaam waarmee van hierdie gemeentes of bedienings met die Staat of Owerheid kommunikeer en leiers van hierdie gemeentes of bedieninge ook hulle huweliksbevestiger-status kan verkry en behou indien hulle nie reeds onder hulle eie konstitusies verkry het nie.

Indien meer inligting oor die netwerk verlang, kontak ons gerus via e-pos by info@gntk.co.za of bel ons via 021 851 0003.

 

 

Jesus se Ekklesia1