Oor ons

Die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE is ‘n sambreelorganisasie waaronder ‘n nuwe geslag Nuwe Testamentiese gemeentes of bedieninge hande vat en netwerk as deel van die Een Liggaam van Jesus Christus sonder om weer met die term “kerk” of “bediening” hierdie Een Liggaam te verskeur of te verdeel.

Ons geskiedenis

Hierdie netwerk of sambreelorganisasie het reeds in die 1980’s amptelike status gekry asook erkenning deur die Departement van Binnelandse Sake waaronder leraars as huweliksbevestigers aangestel kan word deur die staat.

Dr. Jan Botha was tot sy dood verlede jaar die segsman van die netwerk en sedertdien is dr. Christo Nel die voorsitter en kontakpersoon van die netwerk.

Dr. Dewet Brits was die ondervoorsitter tot en met sy skielike dood in Oktober 2015.

 

Ons Waardes

Leierskap: Binne die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE verstaan ons die term leierskap in die sien van “servant leader” waar ons glo, in die sin van Ef. 4:11 tot 16, Jesus Christus, as die Hoof van Sy Liggaam, leiers bonatuurlik toerus as apostels, profete, herders, leraars en evangeliste, wie se uitsluitlike taak is om via hulle bediening in die verskillende dele van die Liggaam God se mense toe te rus en te bedien met die bonatuurlike gawes waarmee Hy hulle bonatuurlik toegerus het.

Onder die sambreel van die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE vat hierdie leiers hande en staan in mekaar se diens, sonder dat die een op enige manier wil baasspeel oor die ander. Enige amptelike rol in hierdie Gemeenskap is bloot ‘n diens aan die ander leiers in die netwerk.

Diens in Jesus se Naam: Behalwe dat elke leier in die netwerk ander leiers in die Netwerk tot diens wil wees in die gesindheid van Christus, is ons so bewus van ons eenheid met die res van die Liggaam van Jesus Christus en wil ons graag ook op elke moontlike manier leiers en gelowiges uit ander dele van die Liggaam met die liefde van Jesus tot diens wees.

 

Diens in Jesus se Naam: Hieronder vind jy ‘n oorsig van die verskillende dienste en oplossings wat die sambreel-organisasie, GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE, aan sy lede en ander belanghebbendes verskaf.

As jy enige ander vraag of behoefte in die verband het, moenie huiwer om ons via enige van ons kontakbesonderhede te nader nie.

Belangstellende gemeentes/bedieninge/leiers uit enige gedeelte van die Liggaam van Jesus Christus wat graag ook wil inskakel as deel van die Netwerk

Indien die situasie dit vereis, kan die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE ‘n amptelike spreekbuis wees om namens hierdie gemeentes en bedieninge ‘n profetiese stem te wees wat namens hulle lede bely wat ons oortuig is Jesus Christus, ons Here en Meester se wil en woord vir ‘n tyd soos hierdie is.

Christelike leiers wat beantwoord aan die opleiding- en aanstellings vereistes van hulle onderskeie gemeentes/bedienings, wat wil aansoek doen om as huweliksbevestigers namens die staat aangestel te word, kan via die Netwerk daarvoor aansoek doen.