Dienste

Hieronder vind jy ‘n oorsig van die verskillende dienste en oplossings wat die sambreel-organisasie, GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE, aan sy lede en ander belanghebbendes verskaf.

As jy enige ander vraag of behoefte in die verband het, moenie huiwer om ons via enige van ons kontakbesonderhede te nader nie.

Belangstellende gemeentes/bedieninge/leiers uit enige gedeelte van die Liggaam van Jesus Christus is welkom om ons te kontak as hulle graag wil deel word van hierdie Netwerk

Christelike leiers wat beantwoord aan die opleiding- en aanstellingsvereistes van hulle onderskeie gemeentes/bedienings, wat wil aansoek doen om as huweliksbevestigers namens die staat aangestel te word, kan via die Netwerk daarvoor aansoek doen.

Indien die situasie dit vereis, kan die GEMEENSKAP VAN NUWE TESTAMENTIESE KERKE ‘n amptelike spreekbuis wees om namens die gemeentes en bedieninge ‘n profetiese stem te wees wat namens die lede bely wat ons oortuig is Jesus Christus, ons Here en Meester se wil en woord vir ‘n tyd soos hierdie is.

NetObjects Fusion 2015